Начало / Новини / Календар / Национална научна конференция „Изток-Запад: Религии, центрове и периферии“

Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките

На 19 и 20 октомври 2023 г. ще се проведе Национална научна конференция „Изток-Запад: Религии, центрове и периферии“.

Конференцията се провежда в рамките на проект „Религия, център и периферия: Изтокът в Европа, Европа в Изтока“ на Центъра за изследване на религиите в Софийския университет, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (договор № 80-10-55/25.4.2023), и е организирана съвместно с Института за исторически изследвания при Българската академия на науките.

Форумът интегрира утвърдени и млади учени, за да разгледа взаимодействието между център и периферия като свързано с разбирането на религията и обществото, културата и политиката. Многостранните и дълбоки преобразувания в националните държави и световната политика от края на ХХ век променят значително характера на транснационалните връзки и отношенията между „локално“ и „глобално“. Това води и до въвеждането на понятия неологизми от типа на „глокализация“ (glocalization), обясняващи преплитането между универсализиращи и партикуларизиращи тенденции в различни области на духовния, обществено-политическия, културния и стопанския живот. Обратно на предполагаемото им „затихване“ в обществения живот според дълго господствалите различни версии на теорията за модернизацията, религиите продължават да играят важна роля в обществото, културата и колективните идентичности.

Конференцията ще се проведе в Института за исторически изследвания при Българската академия на науките.

Програма