Начало / Новини / Календар / Национален семинар за обучението по португалски език и португалоезични литератури и култури

Конферентна зала, Заседателна зала 2, Ректорат

На 30 и 31 октомври 2023 г. от 10.00 часа ще се проведе Националният семинар на тема „Обучението по португалски език и португалоезични литератури и култури в контекста на партньорството в преподаването на чужди езици и култури във висшето и средното образование в България“. Събитието се организира от Катедра „Португалистика и лузофонски изследвания“ и е посветен на най-актуалните теми и съвременните проблеми, пред които е изправено преподаването и усвояването на португалски език в рамките на висшето и средното образование в България. Основната цел на форума е да проследи и анализира развитието на обучението по португалски език във висшия и в средния курс, като постави във фокуса на дискусиите съдържанието на образователните стандарти и на учебните програми и установи допирните точки и полетата на взаимодействие.

Семинарът се провежда в рамките на проект 80-10-156/12.05.2023 по ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“.