Начало / Новини / Календар / Международната конференция „Advances in geosciences for smart transformation“

Ректорат

През 2023 г. се честват няколко важни годишнини:

  • 135 години от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
  • 130 години от първата лекция по геология
  • 125 години от първата лекция по география
  • 60 години Геолого-географски факултет
  • 50 години катедра „Ландшафтна екология и опазване на околната среда“
  • 50 години катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“
  • 50 години от създаването на катедра „География на туризма”

За да бъдат отпразнувани тези годишнини, Геолого-географският факултет организира международна конференция, която е повод за събиране на преподаватели и научни изследователи от цял свят и повод за по-нататъшно продължаване на диалога между ГГФ и обществото в контекста на развитието на нови технологии и трансформацията към интелигентни региони и общества.

Програма