Начало / Новини / Календар / Лекции в рамките на проекта EXTREME

Платформата Microsoft Teams

На 18 януари 2023 г. от 16.00 часа, в рамките на проекта EXTREME, ще се проведaт следните две лекции:

16:00-16:30 часа: „Дейностите Мария Склодовска-Кюри – път към успешна научна кариера

Лектор: Габриела Чупренска

Главен експерт в отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти“, Българска академия на науките и Национално контактно лице за дейностите Мария Склодовска-Кюри за България.

16:30-17:00 часа: „Отворен достъп за отворена наука – предизвикателства и възможности"

Лектор: д-р Савина Кирилова

Факултет по химия и фармация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“

Лекциите са част от обучителната програма на проекта, целяща развиване на умения за кариерно израстване и комуникационни умения на учените на Софийския университет “Св. Кл. Охридски“.

Лекцията ще бъде проведена в платформата Microsoft Teams, като желаещите да участват могат да използват следната връзка към лекциите , която е свободна и всички желаещи да присъстват могат да се присъединят.