Начало / Новини / Календар / Лекции по проект „Текст и действителност. Действителност и текст“

Ректорат

На 30 и 31 май в рамките на работата по проект „Текст и действителност. Действителност и текст“ с ръководител проф. д-р Надежда Сталянова в рамките на проект „Софийски Университет – Маркер за Иновации и Технологичен Трансфер (SUMMIT)“ ще се проведе практически семинар по проблемите на устния превод, насочен към студенти и преподаватели от Факултета по славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии. Водещ на семинара: доц. д-р Елена Крейчова от Масариковия университет в Бърно, Чехия.

На 30 май в зала 160Б от 12.00 ще се проведе лекция с последващ workshop на тема: Развиване на когнитивните умения на устните преводачи“.

Лекцията е насочена към развитието на най-важните когнитивни и

говорни умения на преводачите. Съсредоточава се върху развиването на способността за концентрация, краткосрочната памет, въображението, словесната креативност, способността за правилно използване на синоними, антоними, тълкуване на съдържанието на понятията и готовността за бърза реакция на бъдещите преводачи.

На 31 май в зала 247 А от 12.00 ще се проведе лекция с последващ workshop на тема: „Теория и практика на устния превод“.

Лекцията е насочена към спецификите на устния превод в съпоставка с писмения. Представят се и различни методи за работа при подготовката на бъдещите преводачи с цел овладяването на техниката на говорене, концентрацията, разпределението на вниманието и техниките за работа с паметта.

Доц. д-р Елена Крейчова е преподавател в Катедрата по славистика към Философския факултет на Масариковия университет, Бърно, Чехия. Научните й интереси са в областта на сравнителното славянско езикознание, психолингвистиката, теорията и практиката на превода. Съдебен преводач към Министерството на правосъдието на Чехия от 2001 година. Превежда художествена и специализирана литература.