Начало / Новини / Календар / „Кризи в стратегическото управление днес – от локализъм до детериториализация“

Конферентна зала, Ректорат

Седмата международна конференция, организирана от катедра „Публична администрация“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ще се проведе на 26-ти октомври 2023 г. Формата на провеждане е хибридна – присъствено и онлайн.

Острата конфликтна динамика на съвременната епоха разтвори дълбоки дефицити в стратегическото мислене, целеполагане и управление в либералния свят. Негласно вече се приема, че стратегическите дефицити засягат сферата на сигурността, икономическата политика, дипломацията, енергетиката, културата и въобще всяко направление на стратегирането в западния свят и България в частност. Дефицити изглежда се появиха даже в самото понятие за стратегия. Налице ли е стратегическа криза на държавността?

Поканата е отправена към учени и изследователи от всички научни области, стига проблематиката на анализите да е свързана с актуалните проблеми на стратегическото управление – било то теоретични, методологически или практически.

Поканени са учени и практици от сферата на публичната администрация, философи, политолози, икономисти, юристи и други изследователи на управленските процеси от България и чужбина.

ВЪЗМОЖНИ ДИСКУСИОННИ ОБЛАСТИ ЩЕ БЪДАТ:

ДЪРЖАВНИЧЕСТВО:

  • Какво препятства стратегическото лидерство в съвременната кризисна епоха?
  • Променят ли процесите на детериторизация начините и методите на управление на националните държави и в каква степен стратегирането може да реши проблемите в „отворената“ обществена система?

ПОЛИТИКА:

  • Какво предизвикателство за държавните стратези представлява детериториализацията като значим резултат от глобализацията?
  • Какви са последиците от раздалечаването между „западно“ и „източно“ стратегическо мислене?

ТЕОРИЯ:

  • Какви са теоретичните дефицити, които водят до стратегически дефицити на управлението напоследък?
  • Отново: кое е работещото понятие за стратегия в публичната сфера от гледна точка на успешни кейсове?

МЕТОДОЛОГИЯ:

  • Как започва един стратегически план: с подробна констатация на проблемите, с декларирана „визия“ или всъщност с нещо съвсем различно?
  • Необходим ли е днес нов тласък на методологията “Strategy-as-Practice”?

ПРАКТИКА:

  • Какви са стратегическите дефицити в управлението на дадена сфера (икономика, сигурност, енергетика, външни отношения и т.н.)?
  • Как по-нататък да се създава и развива капацитет за стратегическо планиране в институциите на местното и държавното управление?

Докладите на участниците ще бъдат публикувани в отделен научен сборник. Допускането на докладите до публикация ще се осъществи чрез научна редакция (peer review).

Работни езици на конференцията: български и английски.

Информация за конференцията на: http://phls.uni-sofia.bg/article/details/114#tab2980

Не се изисква такса за правоучастие.

Конференцията ще се проведе на:

Място: Конферентна зала, Ректорат, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, София, бул. „Цар Освободител“ 15.

Заявки за участие се приемат до 15-ти октомври 2023

Заявки за участие се приемат на: pa_conference@phls.uni-sofia.bg