Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: "Слънце и космическо време - наука, инструменти и обучения в българия"

Зала А205, Физически факултет

Лектор: доц. д-р Росица Митева, Институт по астрономия с НАО, БАН.

Росица Митева завършва магистратура във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2007 г. получава докторската си степен в Германия и продължава да работи предимно в областта на слънчевата физика и космическото време. През следващите години има специализации в Германия, Франция, Бразилия и Гърция. От 2014 г. работи в БАН, а в края на 2019 г. се присъединява към групата по "Слънце" в Института по астрономия с НАО - БАН. Има участие в различни национални (ФНИ, БАН) и международни проекти (EU Horizon 2020, ESA, SCOSTEP). Съавтор е в повече от 50 научни публикации по тематиката.

 

Лекцията ще направи накратко въведение в научното направление Космическо време, по-специално в контекста на физиката на Слънцето и слънчевата активност. Ще се представят настоящите възможности за извършване на научни изследвания по хелиофизика в България като екип, научни тематики и успешно приключили проекти. Ще се акцентира и върху възможностите за обучение по темата заложени както в различни магистърски програми във Физически факултет на СУ, така и чрез допълнителни специализирани курсове вкл. в ИА с НАО-БАН. Ще се представи наличната апаратура в НАО-Рожен и статута на новата станция LOFAR-BG.

Rosi_Nov_2023_small

Програма

 

 

poster_esen_2023_web