Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: "Движенията на луната"

Зала А205, Физически факултет

Лектор: Пенчо Маркишки, Катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“; Институт по астрономия с НАО, БАН

Интересът на Пенчо Маркишки към астрономията датира от ранните му ученически години и става повод през 1985 г. да започне да практикува фотография и астрофотография. Неговата първа професия „Контролно-измервателни прибори и автоматика“ му помага в конструирането на оптични прибори и така се появяват първите негови стационарни и преносими инструменти за фотографски астрономически наблюдения. Пенчо Маркишки е автор на много публикации в национални и чужди научнопопулярни издания, посветени на оптиката, астрофотографията и астрономията. От 2008 г. работи като оптик в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. По-късно постъпва на работа и в катедра „Астрономия” към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Разбирането на движенията на Луната и предсказването на лунните явления е било голямо предизвикателство пред астрономите в древността. Може да се каже, че положените усилия за това са допринесли изключително много за развитието на астрономията като наука. Придобиването на тези знания е имало също голямо практическо значение – много народи са използвали лунни или лунно-слънчеви календари, каквито са в употреба дори днес, предимно за религиозни цели.

 

В лекцията се разглеждат основните параметри на лунната орбита и свързаните с тях няколко вида лунни месеци. Обясняват се механизмите и периодичността на слънчевите и лунните затъмнения.

 

 

Pencho_Nov_2023_small

Програма

poster_esen_2023_web