Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: "Активни ядра на близки галактики"

Зала А205, Физически факултет

Лектор: гл. ас. д-р Георги Петров, катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“.

Георги Петров е преподавател от катедра „Астрономия“. Научните му интереси са в областта на галактиките с активни ядра и пулсациите на звезди. Занимава се с изследването на различните подтипове активни ядра с ниска светимост, физическите различия между тях и еволюционните връзки по между им. Освен научни, има и професионални изяви в областта на философията като дългогодишен преподавател в специализираното Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС).

В центъра на всяка активна галактика се забелязва ярка компактна област, имаща необичайно висока светимост. След десетилетия дебати астрономите достигат до консенсус, че енергията в активното галактично ядро се генерира от акреция на вещество върху свръхмасивна черна дупка.

Gpetrov_Nov_2023_small

 

Най-разпространените и приети разбирания за активните ядра са представени в т. нар. „обединен модел“, който описва сходствата между различните типове ядра и въвежда рамката за организиране на наблюденията и тяхната интерпретация.

Огромното количество наблюдения и изследвания от последните години показват, че природата на част от близките активни ядра е различна от предсказаната от теорията на обединения модел. Изучаването на активните ядра на близки галактики се превръща в ключов момент за разбирането на еволюцията на този тип обекти и галактиките като цяло.

Финалната част на лекцията е посветена на изследването на 134 близки активни ядра, техните особености и еволюционен статус.

Програма

poster_esen_2023_web