Начало / Новини / Календар / Кръгла маса: "Практическото богословие в България - развитие, тенденции, личности и перспективи"

Конферентна зала 8 на Богословския факултет

На 20 октомври 2023 г. от 9.00 часа в Конферентна зала 8 на Богословския факултет при СУ "Св. Климент Охридски" ще се проведе кръгла маса на тема: "Практическото богословие в България - развитие, тенденции, личности и перспективи".

Ще бъдат разгледани аспекти, които касаят историята, развитието, сегашното състояние и бъдещите перспективи пред практическото богословие в неговите различни направления: литургично богословие, пастирско богословие, църковно право, църковно пеене (източно и западно), християнско изкуство и църковна археология, религиозна педагогика и омилетика.

Преподавателите от катедрата ще направят основен анализ на постиженията в науката през последните години, работата на различните учени, преподаватели и изследователи в тази област на богословието; ще бъдат представени публикувани монографии, важни студии и статии; ще се разгледат насоките в работата и развитието на магистърските програми; докторантските изследвания, дисертации, електронни издания и други.

Поканени са за участие преподаватели и студенти, както пряко свързани с практическото богословие, така и всички които се интересуват от работата на горепосочените научни направления.

Събитието се провежда в рамките на честванията за 100-годишнината на Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".