Начало / Новини / Календар / Кръгла маса на тема "Тенденции и перспективи пред развитието на висшето педагогическо образование"

Заседателна зала 1, Ректорат

На 13 ноември 2023 г. в Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет от 10.00 часа ще бъде открита кръгла маса на тема "Тенденции и перспективи пред развитието на висшето педагогическо образование".

П Р О Г Р А М А

9,30 – 10 ч. – Регистрация

Модератор: проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова, ръководител на проект "Тенденции и перспективи пред развитието на висшето педагогическо образование"

10,00 – 10,30 ч. Приветствия:

- проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката

- Янка Такева, д.ик.н., председател на Синдиката на българските учители

- доц. д-р Ваня Божилова, декан на Факултета по педагогика

10,30 – 12,00 ч. Представяне на резултати от проекта:

- проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова – Висшето педагогическо образование в световен, европейски и национален план – състояние, перспективи, предизвикателства

- проф. д-р Емилия Василева: Професионалната подготовка на студентите – бъдещи учители и последващата им реализация в училище (през погледа на потребители на кадри – експерти и директори на училища)

- проф. дпн Вася Делибалтова: Представите за учителската професия като причина за избор и за отказ от нейното практикуване

- гл. ас. д-р Екатерина Томова: Професионално-педагогическата подготовка на съвременния учител

- гл. ас. д-р Мария Петкова: Резултати от анкета и контент-анализ при изследване на студенти – бъдещи учители

- гл. ас. д-р Марияна Илиева: Висшето педагогическо образование - традиции и трансформации през втората половина на ХХ в.

12,30 – 13,30 ч. – Дискусия

13,30 – 14 ч. – Перспективи пред развитието на висшето педагогическо образование в България