Начало / Новини / Календар / Конференция с международно участие, озаглавена „Приложна лингвистика: съвременни тенденции и перспективи“

Ректорат

На 18 и 19 ноември 2023 г. в Софийския университет ще се проведе конференция с международно участие, озаглавена „Приложна лингвистика: съвременни тенденции и перспективи“. Събитието е посветено на 135 години от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и 95 години от обособяването на университетската англицистика като самостоятелна специалност. Форумът е организиран от Катедра „Англицистика и американистика“ към Факултета по класически и нови филологии и си поставя за цел разглеждането на съвременните тенденции в развитието на приложната лингвистика. Неговият фокус попада върху предоставянето на възможност за дискутиране и обмен на идеи между учени от България и чуждина, които работят в полето на приложната лингвистика и се интересуват от прилагането на иновативни методологии в изследователския процес. В конференцията ще участват изследователи, преподаватели, докторанти и студенти от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет, както и от други университети в България и чужбина. Събитието е част от научен проект на Катедра „Англицистика и американистика“ на тема „Съвременни тенденции в приложната лингвистика“ с ръководител гл. ас. д-р Ирена Димова и членове гл. ас. д-р Мария Коларова, гл. ас. д-р Джонатан Маккрийди и ас. Георги Георгиев. Проектът се осъществява с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет.

Програма