Начало / Новини / Календар / Франкофонски правни дни 2023 г. "Право и революции"

Аула, Ректорат

На 11 и 12 октомври 2023 година Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, във взаимодействие с Посолството на Франция и Френския институт в България, организира за пети път Франкофонски правни дни, в рамките на които ще се състои международна конференция на тема „Право и революции“.

Франкофонските правни дни са инициатива, която има за цел да затвърди сътрудничеството между преподаватели и изследователи от юридическите факултети във Франция и България, с оглед установяване на по-богати партньорства в областта на юридическото обучение и научните изследвания и засилване на обмена между френската и българската юридическа общност.

Петото издание на Франкофонските правни дни ще бъде посветено на въпроса за големите социални, технологични и правни промени и тяхното значение за развитието на правото и обществото. Под общата тема "Право и революции" участниците във форума от френска и българска страна ще дискутират различни теми в рамките на три ателиета:

  • Развитието на правото и обществото между еволюцията и революциите;
  • Правните предизвикателства на дигиталната революция;
  • Революциите в областта на частното право.

Франкофонските правни дни 2023 са открити за всички заинтересовани студенти, преподаватели и изследователи, както и за юристи извън академичната общност. По време на форума ще бъде осигурен превод на български език.

Подробната програма на Франкофонските правни дни и конференцията „Право и революции“ може да намерите на интернет страницата на Юридическия факултет.