Начало / Новини / Календар / Есенен ден на отворените врати 2023 във Физическия факултет

Физически факултет, бул. „Джеймс Баучър“ 5

На 17 ноември 2023 г. от 11:00 до 15:30 часа Физическият факултет (ФзФ) на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ отваря вратите си за всички, които искат да прекарат няколко интересни и ползотворни часа, вдъхновени от науката – ученици, учители, родители с деца, студенти, изследователи и граждани. В рамките на събитието посетителите ще могат да видят, че физиката ни отвежда най-дълбоко и най-далече в човешкото познание, че може да бъде увлекателна и интереса, че е престижна специалност с многобройни възможности за реализация в България и по света.

По време на Есенния ден на отворените врати посетителите ще могат да се запознаят с най-новите предизвикателства пред физиката, да разберат повече за Нобеловата награда по физика за 2023 г., за откритите от България нови светове – екзопланети в далечния Космос, да разкрият тайните на космическите технологии и науката зад черните дупки и много други. Всички участници ще могат да се насладят на научни демонстрации, да посетят водещи лаборатории във Физическия факултет, да наблюдават Слънцето с телескоп, да научат повече за възможностите за обучение и развитие в различни области на физиката, както и да зададат своите въпроси.

П Р О Г Р А М А

Лекционна програма в зала А209

11:00-11:15Откриване

Лекционен панел 1 (11:15 до 12:15):

11:15 до 11:45 „Нобеловата награда по физика за 2023 и приносът на преподавател от Физическия факултет на СУ“ – чл. кор. проф. дфзн Александър Драйшу, катедра „Квантова електроника“

11:45 до 12:15 Космически технологии“ - ас. Стоил Иванов, катедра „Радиофизика и електроника“

Лекционен панел 2 (13:30 до 15:00):

13:30 до 14:00 „Наука за всички“ - доц. дфзн Андон Рангелов, катедра „Теоретична физика“

14:00 до 14:30 „Черни дупки и екзотични компактни обекти в съвременните теории на гравитацията“ - докторант Валентин Делийски, катедра „Теоретична физика“

14:30 до 15:00 “Екзопланети: в търсене на планети-близнаци на Земята“ – доц. д-р Владимир Божилов, зам.-декан на Физическия факултет, преподавател от катедра „Астрономия“

11:30 – 15:00 Демонстрационни щандове във фоайето на сграда „А“

 • Забавни физични експерименти - демонстрации от всички области на физиката от катедра „Физика на кондензираната материя и микроелектроника“
 • Демонстрации на нашите партньори от „Университет за деца
 • Демонстрации на плазмени източници от катедра „Радиофизика и електроника“:
 • „Как да си построим наноспътник?“ – демонстрации на учени от катедра „Радиофизика и електроника“ и студенти от специалност „Аерокосмическо инженерство и комуникации“
 • Демонстрация на работата на синоптика от катедра „Метеорология и геофизика“
 • Демонстрация за регистрация на сеизмични вълни от катедра „Метеорология и геофизика“
 • Демонстрация за моделирането на замърсяването на въздуха в град София от катедра „Метеорология и геофизика“
 • Показване на сбирка от исторически извори (книги, годишници, статии) за Софийския университет и Физическия факултет и изложба в памет 100-годишнината от рождението на доц. Нина Пеева, организирана от катедра „Обща физика“

Наблюдения на Слънцето с телескоп от катедра „Астрономия“ (пред сграда А, в обедните часове и при хубаво време)

Прожекции на документалния филм „4% Вселена“, катедра „Атомна физика“ – Информационен център, фоайе на сграда „А“ (вдясно, до Кариерен център на Физическия факултет)

11:30-15:30 Посещение на избрани лаборатории с гид

 • Лаборатория по фемтосекундна фотоника
 • Лаборатория по Лазерна физика и приложения
 • Лаборатория по оптика
 • Лаборатория по плазмени технологии
 • CMS център
 • Лаборатория по Метрология на йонизиращите лъчения
 • Лаборатория по физика на елементарните частици
 • Лаборатория с демонстрация на Атомно Силова Микроскопия
 • Научна лаборатория "Технология на материалите"
 • Учебна лаборатория "Механика"
 • Учебна лаборатория „Молекулна физика“