Начало / Новини / Календар / Двадесет и трети Климентови четения за млади изследователи

Заседателна зала 2

Конференцията "Климентови четения за млади изследователи", организирана от Катедра "Кирилометодиевистика" във Факултета по славянски филологии, с която традиционно се отбелязва празника на св. Климент, през 2023 конференцията ще се проведе за 23-та поредна година.

Поканени са студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени да вземат участие, като докладите трябва да са посветени на въпроси и проблеми, свързани със средновековната епоха: история, литература, език, култура, фолклор, връзки и приемственост между Античност и Средновековие, между Средновековие и съвременност.

Желаещите да участват в конференцията могат да изпращат заявки – тема и резюме (до 150 думи) на доклада, придружени с кратка биографична бележка за себе си до 24.11.2023 г. на e-mail: klimentovicheteniya@gmail.com

Докладите не трябва да надхвърлят 6 стандартни машинописни страници, а времето за представянето им е 15 минути.

Тази година Климентовите четения ще се състоят на 29.11.2023 г. в Заседателна зала 2 на Ректората. Те ще са част от традиционните Климентови дни, с които Софийският университет отбелязва своя патронен празник.