Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Започна международната конференция „Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция“

   
Започна международната конференция „Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция“

Доц. д-р Русана Бейлери

В Аулата на Софийския университет „С Климент Охридски“ започна международната конференция „Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция“. Тя е посветена на 20-годишнината на специалност „Балканистика” към Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание във Факултета по славянски филологии.

Събитието бе открито от водещата на конференцията доц. д-р Русана Бейлери, ръководител на Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание.

Проф. дфн Петя Асенова поздрави участниците в конференцията, присъстващите гости и студенти и представи историята на специалността „Балканистика“. Проф. Асенова припомни, че специалността е създадена с решение на Академическия съвет на Софийския университет от 10.01.1994 г., приемът на първите студенти по балканистика започва през учебната 1994-1995 г. Тя разказа накратко пред аудиторията за историята на катедрата и припомни за първите й ръководители и учени, работили в нея, както и за дейността на самата катедра и конкретно на специалността. „Балканистиката е комплексна наука. И нашата специалност също е комплексна. В нея се подготвят магистри филолози по балкански езици и култури. Студентите се запознават с историята, материалната и духовната култура на обитателите на Балканския полуостров от античността до най-ново време. Те усвояват практически езиците, образуващи Балканския езиков съюз. Освен български, още и албански, гръцки и румънски, и литературите на тези езици. Специалността има само образователно-квалификационната степен магистър“ – посочи още проф. Асенова.

1

Проф. Петя Асенова

В словото си тя подчерта, че професионалната реализация на завършилите специалността е изключително успешна - като научни работници в институти на БАН, преподаватели в СУ и в други университети в страната, журналисти в БТА, в държавни и частни телевизии и в периодичния печат, преводачи към ЕС, говорители в албанската и гръцката редакция на Българското радио, служители в чуждестранни фирми, преподаватели в средни училища по гръцки и румънски език, преводачи.

В края на словото си проф. Асенова заяви, че специалността „Балканистика“ е актуална и има бъдеще. „Изследването на Балканския полуостров заслужава да бъде национална задача на България. Призвани сме не само да запознаем света със сложното преплитане на езици и култури на Балканите, но като носители на тези езици и култури да опознаем самите себе си, за да стоим гордо на заслуженото си място в Европа. Защото Европа започва от Балканите.

От името на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дин Иван Илчев и от свое име заместник-ректорът на СУ проф. дфн Анастас Герджиков поздрави участниците в международната конференция и 20-годишния юбилей на специалността „Балканистика“.

Искам да благодаря и на всички вас, защото това е една трудна, сложна специалност. Не всички специалности в Софийския университет са такива. Ние имаме над 100 бакалавърски специалности и около 350 магистърски програми. Но много от тях, макар и сложни като науки, са с една или две дисциплини. Специалност „Балканистика“ е набор от доста разнообразни дисциплини – трудна и за преподаване, и за изучаване, и за изследване. Не само че става дума за няколко езика, доста различни, но става дума и за литератури, култури, за всички аспекти от живота на народите, които говорят тези езици. Това прави специалността особено трудна и според мен - най-ползотворна, защото изучаването на един език, една литература и култура в контекста на съседните езици, литератури и култури, които й влияят, е много важно“ – заяви още проф. Герджиков.

2

Проф. Анастас Герджиков

Той изрази увереността си, че конференцията ще има своите успехи и че срещите и дискусиите ще дадат добри резултати.

Деканът на Факултета по славянски филологии проф. дфн Панайот Карагьозов се обърна към своите колеги и гостите на конференцията: „За мен, като декан на най-стария факултет на Софийския университет е изключителна чест да приветствам юбилея на неговата най-млада специалност „Балканистика“. Тази специалност навърши своята зрялост, достигна своето пълнолетие и може би вече не се нуждае от опеката на университетските власти и деканското ръководство. Но искам да ви уверя, че въпреки това, ние ще направим всичко възможно специалността да се развива в тази посока, в която се развиваше до този момент.“

3

Проф. Панайот Карагьозов

Проф. Карагьозов се обърна и към студентите, като посочи, че те имат възможността да следват една от малкото специалности, която завършва с образователно-квалификационна степен магистър. „Не случайно вашата специалност се счита и с пълно основание за елитарна. Не само поради това, че това е единствената специалност, която не желае да разширява своя капацитет на прием и се приемат около 15 студенти всяка година, но и поради спецификата на обучението, което е комплексно, хибридно и съчетава в себе си много фактори от другите специалности и на Факултета по славянски филологии, и на университета.

Проф. Карагьозов честити юбилея на специалността и пожела на колегите си в своята дейност да имат повече академична балканистика, отколкото балканизъм и успех на конференцията.

В организационния комитет на конференцията са проф. дфн Петя Асенова, проф. дфн Румяна Л. Станчева, гл. ас. д-р Мая Александрова, гл. ас. д-р Фотини Христакуди, ас. д-р Ектерина Търпоманова. Работните езици на конференцията са български, английски, френски, руски, немски.

Програма на коференцията можете да видите тук

4