Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / В СУ се проведе семинар на тема: „Аерокосмически системи, апарати и приложения и тяхното използване в България“

   
 В СУ се проведе семинар на тема: „Аерокосмически системи, апарати и приложения и тяхното използване в България“

В Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе научно-практически семинар: „Аерокосмически системи, апарати и приложения и тяхното използване в България“, организиран от Университетския център за въздушно наблюдение, Университетския център за космически изследвания и технологии при Софийския университет и компанията О&К.

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Иван Илчев откри семинара и приветства участниците в него. Проф. Илчев подчерта, че Софийският университет започна проект за създаване на собствен университетски сателит и че работата по този проект продължава.

1

На форума присъстваха представители на Министерството на икономиката, на Министерството на земеделието и храните, Министерството на отбраната, на Военновъздушните сили, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, НВУ „Васил Левски“, Нов Български Университет, БАН, Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията и представители на водещи фирми в областта.

По време на семинара бяха обсъдени последните постижения и възможности за приложение на авангардни аерокосмически системи и технологии в много области от живота и икономиката ни. Представените материали предизвикаха изключителен интерес сред присъстващите, които бяха изключително впечатлени от постигнатите резултати в една нова и сложна област с минимални средства. Всички се убедиха в изключително големия потенциал и висока ефективност на многобройните приложения на Аерокосмическите системи и апарати и огромната полза от тяхното използване в България.

2

Командирът на военновъздушните сили на България генерал майор Румен Радев посочи, че авиацията не може да съществува без науката и декларира, че с готовност ще направи всичко възможно ВВС да сътрудничи с българската наука така, че да видим завръщане на български технологии и на български интелект в нашите военновъздушни сили.

Представителят на Министерството на икономиката д-р Анави заяви, че внедряването на аерокосмическите приложения във всички области в страната е особено актуално сега във връзка с течащото в момента присъединяване на България към Европейската Космическа агенция (ESA).

Дискутирани бяха въпроси от важно значение за много области: приложения на аерокосмическите системи в икономиката, националната сигурност, опазването на околната среда, за управление на кризи и аварии, в отбраната, селското стопанство, градското и пространственото планиране, регионалното развитие и инфраструктурата, изследванията на археологическото наследство и т.н.

3