Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Стартира новата конкурсна сесия на Университетския фонд за стратегическо развитие

   
Стартира новата конкурсна сесия на Университетския фонд за стратегическо развитие

Съгласно решение на Академическия съвет от 25 март 2014 г. средствата за 2014 г. са в размер на 1 300 599 лв. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 юли 2014 г.

Проектните предложения трябва да бъдат подадени на адрес: гр. София 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15 – „Деловодство”, от 9.00 ч. до 17.00 ч., където се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване.

Ограничението относно общата стойност на проектите е от 50 000 лв. до 150 000 лв.

Формулярът за кандидатстване може да бъде изтеглен от всяко заинтересовано лице от електронната страницата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Участниците в конкурсната сесия ще бъдат уведомени за резултатите от разглеждането на проектните предложения с писмо на ректора на Софийския университет.

Университетският фонд за стратегическо развитие е създаден през 2013 г. Той финансира проекти за развитие на научната, творческата и учебната дейност на Софийския университет, както и за развитие на информационната структура, цялостната управленска система, модернизация, преустройство, ремонти. Средствата във Фонда се набират от държавния бюджет чрез субсидията и отчисленията на факултетите, както и от дарения, спонсорства и други допустими от закона приходи.

Писмо на Ректора на Софийския университет

Статут на Университетския фонд за стратегическо развитие

Формуляр за кандидатстване

Формуляр за отчитане на проект