Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Софийският университет сключи договор за сътрудничество с Тотал E&П България Б.В.

   
Софийският университет сключи договор за сътрудничество с Тотал E&П България Б.В.

Проф. Иван Илчев и Кзавие Фожрас

В централата на Тотал E&П България Б.В. бе подписан рамков договор за сътрудничество между Тотал E&П България Б.В. и Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Споразумението бе подписано от ректора на СУ чл.-кор. проф. дин Иван Илчев и г-н Кзавие Фожрас, управител на Тотал E&П България Б.В.

Договорът е със срок на действие 3 години и е продължение на сътрудничеството на най-старото висше училище в България с компанията ОМВ, която заедно с Тотал и Репсол извършват проучвания за добив на нефт и газ от акваторията на Черно море.

Тотал E&П България Б.В. е водеща енергийна група, която работи в световен мащаб с фокус предимно върху масла и химикали, промишлени и търговски дейности в областта на нефта, газа, електричеството, енергията от възобновяеми източници, химията и др. За развитието на своята дейност фирмата се интересува от сътрудничество с професионалисти в областта на образованието.

Софийският университет е най-авторитетното висше училище в България. Той е най-големият национален център за висше образование и научни изследвания както в теоретичните, така и в приложните области. СУ е лидер в страната във всички професионални направления, в които обучава студенти, и е единственият български университет, който намира място в престижни международни рейтингови класации. Чрез своя Геолого-географски факултет Университетът осигурява всички образователни степени в различни геоложки дисциплини.

Преди подписването управителят на Тотал E&П България Б.В. г-н Кзавие Фожрас заяви, че за Тотал и неговите партньори в блок 1-21 „Хан Аспарух“ ОМВ и Репсол това е начин да покажат ангажираност и активно участие в обучението на български специалисти и за подпомагане на българските учени и преподаватели. Той изрази надежда, че за студентите това е начин да се свържат с водещи международни компании и преподаватели.

1

Г-н Фожрас отбеляза още, че вече са подготвени и ще бъдат финансирани четири едноседмични курса, които ще бъдат предоставени от Асоциацията на професорите на Тотал и ще се проведат през пролетта и есента на тази година. Курсовете ще са върху различни теми – „Морско сондиране“, „Интерпретация на геоложки данни“, „Интерпретация на сеизмични данни“ и „Здраве, безопасност и опазване на околната среда“.

Управителят на Тотал E&П България Б.В. подчерта, че моментът на подписването на договорите е много добре избран, защото в последните години има растящ интерес към нефто-газовата индустрия в България заради сериозната нужда от енергийна диверсификация и надеждите да се намерят нови местни енергийни ресурси. „Подписването на тези споразумения за нас е начин да се насърчи възможностите за образование на местните кадри и за намиране на работа на местните таланти вече в една нарастваща конкурентна среда“.

Ректорът на Софийския университет проф. Иван Илчев отбеляза, че е изключително радостен от повода на срещата. Той подчерта, че в последните години СУ участва активно в дебата за ролята на университетите при подготовката на кадри за бизнеса. По думите му, университетите трябва да се стремят да създават широко скроени, интелигентни, мислещи млади хора, които след това сравнително бързо да могат да се моделират съгласно променящите се нужди на бизнеса и конкурентна работна среда.

Според проф. Илчев всичко това налага университетите да поддържат тясна връзка с бизнеса още в подготовката на студентите в тяхната бакалавърска и магистърска степен. Ректорът отбеляза, че е изключително радостно, когато университетите срещат такава подкрепа от фирми като Тотал E&П България Б.В. Той припомни други успешни сътрудничества и дарения, които се правят в Софийския университет. Наскоро Тотал E&П България Б.В. направи дарение в размер на 220 хил. лв. за компютри и микроскопи за нуждите на Геолого-географския факултет, а със средства на различни банки и инвеститори са ремонтирани аудитории в редица факултети на СУ.

Проф. Илчев отбеляза, че към момента Софийският университет има подобни споразумения преди всичко с компании, които работят в областта на ИТ технологиите и фирми, търсещи минерални богатства в България, но изрази надежда тези сътрудничества да дадат добър пример и на други представители на бизнеса.

Целите на рамковото споразумение за сътрудничество между СУ и Тотал E&П България Б.В. са разработване и предоставяне на възможности за обучение на български студенти и специалисти в областта на проучването и добива на въглеводороди и популяризиране сред българските студенти и специалисти на нови технологии, стандарти и най-добри практики на морската нефтена индустрия, а също и предоставяне на възможности за практика.

Предвижда се сътрудничество в подготовката и провеждането на академични лекции и курсове, както и програми за научни изследвания, свързани с дейностите по проучване и добив на въглеводороди, с цел подпомагане на местното образование, както и улесняване на достъпа до училищно и висше образование. Клаузите на договора включват още подкрепа за обучението на студенти под формата на предлагане на общи проекти, стажове, спонсорства, практически курсове, както и идентифициране на изявени студенти за целите на набирането на персонал или стажове в Тотал E&П България Б.В.

По същото време бе подписано и споразумение между Тотал E&П България Б.В. и Минно-геоложкия университет в София. Ректорът на МГУ проф. Тотев също изказа радостта си от подписването на този договор. Той подчерта, че в МГУ, поради спецификата на обучението, практиката за контакт с бизнеса е много добре развита с фирми и дружества, работещи в областта на добивната индустрия.