Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Семинар „Преводът на аудиовизуални текстове – специфика и място на пазара“

   
Семинар „Преводът на аудиовизуални текстове – специфика и място на пазара“

В Софийския университет се проведе третият от началото на 2015г. информационно-обучителен семинар за преподаватели в рамките на проекта „Привеждане на обучението по превод в съответствие с нуждите на националния пазар на услуги, базирани върху превод, в контекста на глобализиращия се многоезичен свят“.

Проектът се реализира от Факултета по класически и нови филологии на СУ в партньорство с Българска асоциация на професионалните преводачески агенции (БАППА) и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Семинарът бе насочен към запознаване на по-широк кръг от преподаватели с теоретични, професионални и бизнес аспекти на превода на аудиовизуални текстове, който става все по-актуален и заема все по-голяма ниша на пазара на услуги, базирани върху превод.

2

Доцент д-р Палма Златева - англицист, теоретик на превода и преводач на филми, говори за спецификата на аудиовизуалните текстове, за различните форми и функции на словесния компонент в тези текстове, определящи значимостта на превода му, както и за проблемите и видовете екранна реализация на този превод. Участието на г-жа Маргарита Манчева, управител на фирма Бродкаст Глоубъл Текст, даде възможност на слушателите да погледнат на пазара на превода на аудиовизуални текстове през погледа на мениджъра, а участието на Боряна Богданова – през погледа на преводача на свободна практика. Интересните теми предизвикаха оживени дискусии и интересни идеи за по-нататъшно сътрудничество между академия и бизнес.

Повече за семинара и проекта на translation.fcml.uni-sofia.bg

4