Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С писмен изпит по математика I продължава първата кандидатстудентска сесия в Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

   
С писмен изпит по математика I продължава първата кандидатстудентска сесия в Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

Днес в 9.00 часа в аудитория 243 на Ректората Диана Какачева от гр. София изтегли тема № 3 на изпита по математика I. Кандидат-студентите, които се явяват на изпита, са 568 души.

Доц. д-р Милена Стефанова, зам.-ректор на СУ, пожела на кандидат-студентите успех и спокойно, уверено и с много мисъл да решат задачите.

Изпитът по математика I е писмен и се състои в решаване на осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на програмата по математика за задължителна подготовка. Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като се използва въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

При провеждането на изпита се допуска използването на химикалки (пишещи синьо), черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри.

Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски” не по-рано от 2007 г. (с червена корица).

Времето за провеждане на изпита е 4 часа.

1

С успешно издържан изпит по математика I кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на СУ:

Философия; Социология; Публична администрация; Математика; Информатика; Приложна математика; Математика и информатика; Компютърни науки; Софтуерно инженерство; Информационни системи; Статистика; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Химия; Химия и информатика; Компютърна химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Икономика и финанси; Стопанско управление.