Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по история на България продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

   
С изпит по история на България продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

 

Днес в 9.00 часа в 65-та аудитория на Ректората Деница Николова от гр. Бургас изтегли двете теми, от които ще избират явилите се на изпита по история на България. От подготвените от изпитната комисия 18 теми бяха изтеглени:

„Зараждане на българската национална идея. Паисий Хилендарски и Софроний Врачански.“ и

„Създаване и дейност на БРЦК (1869-1874)”.

Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 1085.

Доц. Милена Стефанова, заместник-ректор на Софийския университет, поздрави кандидат-студентите с празника Цветница и им пожела да бъдат спокойни и съсредоточени. Деканът на Историческия факултет проф. д-р Пламен Митев пожела на кандидат-студентите успех и изрази надеждата си, че от следващата година ще бъдат сред студентите на СУ.

3

Писменият изпит по история на България се състои в развиване на тема по даден исторически проблем. Времетраенето на изпита е 4 астрономически часа. Изпитна програма е съставена въз основа на учебното съдържание по история на България за XI клас на СОУ - задължителна подготовка. В нея са включени основни проблеми, които са обединени в тематични кръгове и се отнасят до развитието на българската държава и на българското общество във времето от края на VII до средата на XX в.

Изпитната комисия формулира темите в деня на изпита, така че те да покриват цялото учебно съдържание, заложено в програмата по история на България. При започване на изпита се изтеглят две теми, като всеки кандидат-студент има право да избере и да пише по една от тях.

5

Основните цели на изпита са да провери историческите знания на кандидат-студентите, предвидени в държавните образователни изисквания за първо равнище; да провери уменията на кандидат-студентите за създаване на аргументиран текст по определен проблем; да провери нивото на владеене на книжовния български език, доколкото това е условие за създаване на правилен текст.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; История; Археология; Етнология; История и география; Архивистика и документалистика; Минало и съвремие на Югоизточна Европа; История и философия; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт, както и най-новата бакалавърска програма Хебраистика.

6