Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Регионален семинар, посветен на Международното студентско състезание MIC3 “Идеи за приложения на малки спътници”

   
Регионален семинар, посветен на Международното студентско състезание MIC3 “Идеи за приложения на малки спътници”

На 20 май 2014 г. във Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се проведе Работен семинар MIC3, посветен на Международното състезание MIC3 в Япония през ноември 2014 г. "Идеи за приложения на малки спътници". Семинарът бе организиран от Физическия факултет и Българския аерокосмически клъстер CASTRA.

Основната тема на семинара бяха малките спътници – нов инструмент за изследвания и бизнес. Д-р Веселин Василев, изпълнителен директор на Българския аерокосмически клъстер CASTRA, запозна участващите в семинара специалисти и студенти от различни висши училища с новите възможности и технологии, които предоставят малките спътници (под 50 кг.), летящи на ниски орбити (под 800 км.) за изследване на Космоса в близката до Земята област и съвременните услуги, които те могат да осигурят при влагане дори на относително скромни финансови ресурси. Има изключително много нови и иновативни идеи за използване на подобни малки спътници, и точно с подобна идея отбор от Софийски университет взе участие в предишното състезание MIC2 през 2012 г. и се класира на финала (http://www.spacemic.net/).

f1

Доц. Данков от Физическия факултет представи кратка информация за организацията, изискванията, сроковете и възможностите за участие в състезанието MIC3 в Япония през ноември 2014 г. Поне един екип от България засега е заявил участие в състезанието. Доц. Данков представи подробно и какво е направено досега във Физическия факултет в областта на аерокосмическото инженерство, малките спътници и комуникационните връзки с тях. Една от тези дейности е изграждането на Земна станция за телеметрична и комуникационна връзка с любителски спътници (Студентски космически център) – много е постигнато, но тук трябват и по-сериозни финансови ресурси, за да се доведат нещата докрай. Чрез частично финансиране със средства от две магистърски програми от Физическия факултет в началото на 2014 г. бе реализиран и напълно работоспособен модел в мащаб 1:1 на CUBESAT (10х10х10 см и тегло 900 гр.), който притежава основните функционалности за класа си: телеметрия, камера, трансфер на данни, GPS, жироскопски сензори, соларни панели и др. Работата на малкия наноспътник бе демонстрирана на живо пред участниците в семинара от автора на проекта инженер-физик Огнян Огнянов от аерокосмическия клъстер. Накрая, инж. Тони Кънев и доц. Живко Кисьовски запознаха студентите и специалистите с работата си по спътникови микро-двигатели и възможните приложения. Бяха демонстрирани два вида двигатели за малки спътници, по които се работи от 2013 г. – 1) плазмен микровълнов източник на атмосферно налягане и 2) струен химически микро-двигател „Resistojet”. След официалното закриване на семинара част от участниците проведоха дискусия по проблемите на малките спътници и приложенията им. На семинара се взе и решение за създаване на българска секция на UNISEC Global.

MIC3_2014_1
MIC3_2014_2
MIC3_2014_3
MIC3_2014_4
MIC3_2014_5

Организацията и провеждането на състезанието “Mission Idea Contest” (http://www.spacemic.net/) е само една от задачите на UNISEC-Global (University Space Engineering Consortium). Повече информация за визията и целите на тази международна организация може да намерите на сайта на UNISEC-Global (http://www.unisec-global.org/), включително и на български език. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ вече направи първите няколко стъпки за създаване на Българска секция на UNISEC-Global. Необходими са още мотивирани и дейни студенти и преподаватели както от Софийския университет, така и от други университети, за да се създаде една работеща секция и в България. За повече информация се обръщайте към доц. Пламен Данков и д-р Веселин Василев, които са контактни лица за България към UNISEC-Global и MIC3 (http://www.unisec-global.org/dankov.html).

На семинара се взе решение Българската секция на UNISEC Global да се създаде в рамките на Българския аерокосмически клъстер CASTRA.

f2