Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Проект на СУ спечели първа награда в 11-ия конкурс „ИТ проект на годината“

   
Проект на СУ спечели първа награда в 11-ия конкурс „ИТ проект на годината“

Проектът за повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение стана победител в категория „Публичен сектор“ в 11-ия конкурс „ИТ проект на годината“.

 

Конкурсът е организиран от в. Computerworld и Банка ДСК и се отличават проекти за изграждане на висококвалифицирани и ИТ грамотни специалисти и внедряването на модерни информационни решения в администрацията. Журито, което определи победителите в категориите „Публичен сектор“ и „Корпоративен сектор“ бе в състав: Никола Няголов, старши мениджър консултантски услуги „Управление и информационни технологии” в KPMG България, Тотка Чернаева, началник отдел „Технологии на информационното общество“ в МТИТС, Весела Калъчева, изпълнителен директор на БАИТ, Румен Банов, член на УС на БАСКОМ, Велизар Проданов, председател на УС на Българската асоциация по управление на проекти, Георги Шарков, директор на Европейски софтуерен институт - Център Източна Европа, Ивайло Деков, началник управление „Оперативна поддръжка на ИТ системи“ в Банка ДСК, и Недялка Йоловска, управител на ICT Media.

1-va_nagrada

Наградата на Софийския университет бе връчена от Валери Борисов, заместник-министър на транспорта, ИТ и съобщенията, на проф. Анастас Герджиков, зам.-ректор на университета по учебната дейност, отговарящ за докторантите и продължаващото и дистанционното обучение, и на проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, ръководител на проекта и на Интегралния университетски център.

„За мен е чест да връча тази награда на колегите от Софийския университет, защото с техните усилия и успешната реализация на този проект те доказват, че освен студентите, които обучават, и преподаватели всеки ден работят със съвременните ИТ. По този начин материалът, който преподават на бъдещото поколение в България, е поднесен по достъпен и модерен начин, каза зам.-министър Борисов. - Днес всеки студент носи със себе си смартфон, таблет или модерен компютър и е естествено преподавателите да полагат усилия да са в крак със своите студенти. Пожелавам на колегите от Софийския университет нови средства, с които да надграждат постигнатото и благодарение и на тази система децата в университета, а и в останалите висши учебни заведения да получават още по-добро образование.“

1.

Подготовката на университетските преподаватели от педагогическите специалности се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по проект № BG051PO001 – 4.3.04/0011: Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийския университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение.

Проектът е изпълнен от преподаватели от различни факултети на СУ „Св. Климент Охридски“ и компаниите „Дуалсофт Ко“, “Техногрид” и “Прознание”.

В рамките на проекта са създадени 156 електронни курса, разработени в съответствие с европейските и световни стандарти за качество на електронното дистанционно обучение. Доказателство за това е успешното сертифициране на три от разработените курсове след продължила 6 месеца оценка на качеството им от международни оценители в рамките на Learning Agency Network LANETO. Курсовете имат Epprobate сертификат за качество (Epprobate - the international quality label for eLearning courseware).

С бюджет от 686 000 лв., 96% от който е усвоен в рамките на две години, 97 преподаватели от Факултета по педагогика, Факултета по начална и предучилищна педагогика и методическите звена на Химическия, Физическия и Биологическия факултет, Факултета по славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии бяха подпомогнати в трансформирането на своите курсове от традиционни в електронни. Повече от половината от тях ще бъдат сертифицирани като дизайнери на електронно обучение и онлайн преподаватели след преминаването на 240 часа обучения за работа с разнообразен софтуер, практическа работа по дизайн на електронни курсове и провеждането им със студенти.

2

Друга отличителна особеност на проекта е създаването на адаптирани към нуждите на студентите със специални образователни потребности (СОП) електронни учебни ресурси. Екип от специалисти по учебно съдържание, технологии за видео обработка и жестомимичен език са автори на 96 мултимедийни презентации със симултанен жестомимичен превод за студенти с увреден слух

 

Снимки: http://computerworld.bg/