Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Позиция на Софийския университет

   
Позиция на Софийския университет

Във връзка с разпространената днес информация, че одиторите на Сметната палата са отказали да заверят финансовия отчет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ за 2014 г. отдел „Информация и връзки с обществеността“ на СУ е упълномощен да заяви следното:

Създава се впечатление, че атаката срещу най-авторитетното висше училище в България продължава, доколкото в доклада с оценката на екипа нямаше резерви, а в официалното становище, връчено лично от директора на отдела, извършил проверката, отчетът се заверяваше с резерви. Изключително странно е, че днес Сметната палата на база на същия доклад оповестява различно от това становище.

Прави впечатление, че оповестената от Сметната палата информация идва веднага след като Софийският университет успя да докаже и получи от НАП удостоверение, че не дължи сумите, тиражирани от различни медии в последните седмици.