Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Официално откриване на изцяло реконструираната 272-ра аудитория в Софийския университет

   
Официално откриване на изцяло реконструираната 272-ра аудитория в Софийския университет

На 15 април 2015 г., в навечерието на деня на българската Конституция, официално бе открита изцяло реконструираната 272-ра аудитория в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

На събитието присъстваха Негово Светейшество патриарх Неофит, председателят на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, заместник-председателят на Народното събрание Явор Хайтов, министърът на правосъдието Христо Иванов, председателят на Конституционния съд Димитър Токушев, председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, омбудсманът Константин Пенчев, председателят на Съюза на юристите Владислав Славов, членове на Висшия съдебен съвет, председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, председателят на Нотариалната камара Красимир Катранджиев, народни представители, конституционни съдии, съдии от Върховния административен и Върховния касационен съд, студенти и преподаватели от Юридическия факултет, представители на академичната общност.

Тържествената церемония бе открита от декана на Юридическия факултет проф. д-р Сашо Пенов. Той поздрави всички присъстващи в залата и подчерта значението на най-емблематичната аудитория в Софийския университет: „Това е най-голямата, наситената с много спомени на обучавани студенти аудитория на нашата Алма матер. В нея се провеждат най-многобройните кандидатстудентски изпити, откриват се учебните години, връчват се дипломи за завършено висше образование. Поколения преподаватели са предавали своите знания на своите възпитаници. В нея са се случвали приятелства, влюбвания, раждали са се мисли, преживявани са успехи и неуспехи“.

2

Проф. Пенов разказа пред аудиторията за зараждането на идеята за цялостното обновяване на 272-ра аудитория по време на честванията на 120-годишнината от създаването на Юридическия факултет и за съпричастността на много юристи и техните професионални организации - Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара, Съюза на частните съдебни изпълнители. „Всички юристи насърчаваха идеята ни. Те проявиха истинска щедрост. А щедростта е истинска, само когато онзи, който я проявява, спазва три условия – да дава, без да мисли за своята щедрост, да бъде търпелив и да не таи в душата си подозрение“, подчерта деканът на Юридическия факултет.

Най-голямото дарение в размер на 1 200 000 лева е предоставено от Фондация „Америка за България“. Фондация „120 години Юридически факултет при СУ „Св. Климент Охридски“, учредена през 2012 г. по повод 120-годишнината на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, събра повече от 150 000 лева дарения от бивши студенти, преподаватели и фирми. Софийският университет също осигури 150 000 лева за реализацията на мащабното обновяване.

Фондация „Америка за България“ предостави и архитектурно заснемане на залата и изготвения концептуален архитектурен проект за залата и фоайето от Lee H. Skolnick Architecture + Design Partnership Team от Ню Йорк. Автори на окончателния проект за цялостната реконструкция на 272-ра аудитория са архитектите от ZOOM АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ООД.

Реконструкцията стартира на 4 юли 2014 г. Главни изпълнители са дружеството „ИСА 2000“ ЕООД, „Актив София“ ООД и „Тангра АВ“ ООД. Подизпълнители са Сдружение „Мондо България“ ЕООД и „Ниралекс“ ООД.

1

Проектът за цялостната реконструкция е основан на внимателен анализ на историята на 272-ра аудитория, както и на визията на ръководството на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за нейното бъдеще. Съхраняването на духа на аудиторията чрез запазване на характерни елементи, пространствени решения и материали е сред основните принципи на третиране на пространството. Изцяло са подменени всички инсталации, системи и елементи, които са физически остарели или не отговарят на действащите нормативни изисквания, а пространствата са подобрени и с обогатена функционалност. Осигурено е високотехнологично мултимедийно оборудване.

На 24 юли 2013 г. ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дин Иван Илчев, председателят на фондация „120 г. Юридически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски“ и декан на Юридическия факултет проф. Сашо Пенов заедно с изпълнителния директор на Фондация „Америка за България“ Десислава Тальокова подписаха споразумение за ремонт и преоборудване на 272-ра аудитория, място, в което хиляди студенти на Софийския университет са получили своето образование.

Така 63 години след построяването й, 272-ра аудитория се превръща в съвременна зала в полза на студентите на Софийския университет и цялата академична общност.

Струва ми се, че университетите дължат своя имидж освен на преподавателите си и на благодарността на своите студенти. Не случайно най-сериозните съвременни образователни центрове разполагат със значими фондови активи, предоставени им от бившите възпитаници. Ето защо инициативата за обновяване на 272-ра аудитория има и друга цел – да напомним, че без приемственост между поколенията, без щедрост за нуждите на образованието не може да се осигури наследство, което да гарантира утвърждаването на хуманните ценности на нашето съвремие. Защото всеки, който за първи път е пристъпвал в тази зала, е имал мечти, а образованието му, е помогнало да реализира тези мечти.“, добави още проф. Сашо Пенов. Той сърдечно благодари на дарителите и на всички съпричастни на начинанието и отбеляза, че по примера на двамата братя Евлоги и Христо Георгиеви, тяхното дело ще остане завинаги за поколенията.

3

В присъствието и с благословението на Негово Светейшество патриарх Неофит Браницки епископ Григорий, викарий на патриарха, архимандрит Герасим, главен секретар на Светия синод, и свещениците Ангел Ангелов, Кирил Попов и протодякон Иван Петков извършиха ритуал по освещаването на обновената аудитория.

Негово Светейшество патриарх Неофит поздрави всички със светлите великденски празници и отбеляза, че величественият вид на залата го изпълва с възхищение и гордост. Той изказа своята вяра, че всичко това ще допринесе за усъвършенстване на процеса на обучение и ще спомогне в пълнота да се разгърнат усилията на преподавателите и студентите.

„На младите хора, бъдещите юристи на нашата родина, ще пожелаем: търсете истината, не забравяйте словата на Нашия Господ Иисус Христос, който казва: „Истината ще ви направи свободни”. Отстоявайте тази Истина и бъдете честни в този не винаги честен свят. Бъдете човеколюбиви и боголюбиви и тогава ще бъдете достойни следовници и защитници на Онзи, Който е Пътят, и Истината, и Животът, възкръсналият Христос. Амин.”, каза Негово Светейшество Неофит и отправи сърдечна благодарност към всички възпитаници на Юридическия факултет на Софийския университет за тяхното подпомагане живота и дейността на Българската православна църква.

4

Ректорът на Софийския университет чл.-кор. проф. дин Иван Илчев отбеляза, че едва ли сред присъстващите има човек, който да няма поне един спомен, свързан с 272-ра аудитория и добави, че след Аулата на СУ това е следващата знакова зала на Алма матер. Той изрази радостта си от подетата инициатива на колегите юристи, аудиторията да бъде ремонтирана, да бъде възстановена, за да се превърне в най-модерната аудитория в момента в България.

Проф. Илчев припомни, че преди почти осем години в същата аудитория е говорил за някои от нещата, които е искал да се направят в Университета. Едно от тях е да се пусне светлината в него и той да стане един светъл университет. Светъл не само като идеите, които се преподават в него, светъл не само като интелекта на неговите преподаватели и студенти, но светъл и като сграда, национален символ на България.

Проф. Илчев поздрави колегите от Юридическия факултет за това, че неизменно държат първото място сред факултетите в страната във всички национални рейтинги. Той благодари на архитектите и строителите на залата, на декана на ЮФ проф. Сашо Пенов. Ректорът отправи искрена благодарност и към всички колеги, които са подкрепили идеята Университетът да стане по-светъл и припомни, че ако не се разделим със старото, няма как да вървим напред.

Проф. Илчев благодари на Фондация „Америка за България“, която е направила изключително много за СУ през последните години. Той подчерта, че сумата, вложена за ремонта на 272-ра аудитория, основна част, от която е получена от фондацията, е равна на сумата, която държавата отпуска за капиталови инвестиции на целия Софийския университет за две години.

Ректорът обърна внимание и за други дарения, които се правят в Софийския университет - наскоро е направено дарение в размер на 240 хил. лв. за компютри и микроскопи за нуждите на Геолого-географския факултет, със средства на различни банки и инвеститори са ремонтирани аудитории във Факултета по математика и информатика, Физическия факултет, Факултета по химия и фармация, Стопанския факултет, Философския факултет.

СУ има не само образователна, но и културна мисия, мисията да възпитава знаещи и мислещи хора, каза проф. Илчев и добави: „Искам да изразя пожеланието в тази аудитория да седят най-добрите кандидат-студенти, които ще станат нашите най-добри студенти като тези, които през последните месеци печелиха юридически състезания на различни места в Европа и тази аудитория, както Негово светейшество каза, ще възпитава свободни хора. Успех колеги!”.

5

Изпълнителният директор на Фондация „Америка за България“ Десислава Тальокова не скри вълнението си от името на фондацията, но и като възпитаник на Софийския университет: „Има нещо много красиво и почти величествено, когато съмишленици си подадат ръка в името на една благородна цел. И такъв пример е модерната 272-ра аудитория“. Тя изрази искрената си благодарност към всички институции и личности, допринесли за успеха на този труден проект - ръководството на Софийския университет, на Юридическия факултет и лично на неговия декан, към всички строители, проектанти и най-вече към всички дарители. Тя помоли залата да бъде добре пазена като от добри стопани.

Ние, от фондацията, силно вярваме, че инвестицията в знанието е най-ценната инвестиция за бъдещето на България. Вярваме, че негативизмът и бездействието са лош заместител на активната гражданска позиция, каквато е например дарителството. Затова сме си поставили за цел с личен пример да възродим традицията на дарителството в България, за да можем да дадем живот на други подобни ценни и благородни каузи“, каза още Десислава Тальокова и добави: „От сърце ви желая на добър път към бъдещия възторг от знанието във възкръсналата 272-ра аудитория“.

Презентация, посветена на Конституцията на Република България представи Нина Пенева, студент от Кръжока по конституционно право към Юридическия факултет. По време на презентацията бяха демонстрирани техническите възможности в аудиторията.

В края на тържественото откриване на 272-ра аудитория бяха раздадени награди на отличили се възпитаници на Юридическия факултет на СУ.

Васил Ташев, управител на издателство „Сиби”, връчи традиционната награда на издателството за отличен успех и високи постижения в овладяването на правните науки на Цветелина Байрактарова, студент от пети курс в специалност „Право” и й пожела никога да не губи любопитството си към знанието.

Изпълнителният директор на издателство „Сиела“ Веселин Тодоров връчи награда на отбора студенти от ЮФ , които преди месец спечелиха трето място на състезание по право на Европейския съюз под председателството на съда на ЕС в Гърция - Симеон Вачев, Теодора Лалева, Агапия Кирилова и Страшимир Кучев с ръководител д-р Иван Стойнев.

6