Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / JM-Schools: Семинари с учители и библиотекари от цялата страна бяха проведени през месец март 2015 г.

   
JM-Schools: Семинари с учители и библиотекари от цялата страна бяха проведени през месец март 2015 г.

В периода 06–28 март 2015 г. се проведоха четири двудневни семинара за учители и библиотекари от цялата страна по проект „Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изучаването на теми, свързани с ЕС в началното и средното училище чрез цифрови и виртуални инструменти (EU PETR)“ (ERASMUS + Programme – Jean Monnet Action).

Проектът и инициативата JM-Schools се ръководи от Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в тясно сътрудничество с водещи специалисти от Факултета по педагогика и от Департамента за информация и усъвършенстване на учители. Основната цел на проекта е да насърчи споделянето на добри практики в преподаването на знания за ЕС в началното и средното образование чрез взаимодействие между представители на академичната общност, обучители на учители, учители в различните степени на образователната система, бъдещи учители и библиотекари.

Към семинарите, проведени през месец март 2015 г., проявиха интерес над 300 души. От тях 117 учители и 44 библиотекари присъстваха в залите на Философския факултет, а останалите се включиха онлайн чрез иновативната платформа, разработена по проекта.

1

Поредицата от събития бяха открити от българския евродепутат Светослав Малинов, който оповести, че предоставя възможност на петима участници в семинарите да пътуват до Брюксел с цел запознаване с работата на институциите на ЕС „на място“.

2

По време на събитията бяха презентирани и обсъждани както теми, свързани с ролята на ЕС и механизмите за функциониране, така и методически насоки за включване на теми за ЕС в преподаването на ученици от различни възрастови групи.

3
4
5
6

С особен интерес бяха проследени демонстрациите на добри практики в преподаването на теми за ЕС от България и в други страни.

7

Следваща тематична област беше свързана с прилагането на ИКТ в преподаването на теми за ЕС. Пред присъстващите бяха демонстрирани възможностите на облачните технологии и как те могат да бъдат от полза на учителите.

8
9

Специално за библиотекарите беше предвиден цикъл от презентации на нови технологични възможности за виртуализиране на дигитални ресурси в помощ на учителите.

10

За педагозите и библиотекарите, които проследиха семинарите в зала и онлайн, участието в проекта продължава с апробиране в практиката и публикуване на разработки, свързани с включването в образователната практика на теми за ЕС и мястото на България като страна членка на Съюза. По проекта вече е обявен и конкурс на тема „ЕС и ти: добрата практика”.

Повече за конкурса можете да откриете тук .

Повече за проекта и следващи инициативи можете да откриете тук .

За връзка с екипа по проекта: jm-schools@phls.uni-sofia.bg