Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че на 20 май 2014 г. почина дългогодишният преподавател от Факултета по класически и нови филологии проф. Божил Николов.

Поклонението ще се състои на 23 май 2014 г. в 15.15 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Проф. Божил Николов е първият декан на Факултета по класически и нови филологии. Авторитетният университетски преподавател, фонолог и лексикограф е роден на 09.01.1919 г. След дипломирането си по специалност "Романска филология" през 1944 г. започва работа като учител. През 1947 г. е изпратен на едногодишна специализация в Сорбоната. Университетската си кариера започва през 1951 г. През 1961 г. е избран за доцент по романска филология, а през 1971 г. – за професор. В продължение на повече от тридесет години професор Божил Николов води новаторски теоретични курсове. От университетската катедра, той внушава на своите студенти уважение към езиковия факт и ги възпитава в картезианските добродетели на ума – максимална точност, яснота и подреденост на изложението.

Освен като блестящ изследовател в областта на експерименталната фонетика и горещ разпространител на фонологичните идеи в България, проф. Божил Николов се изявява по неповторим начин и на лексикографското поприще, което си остава едно от големите призвания на живота му. През 1958 г. излиза от печат първото издание на изключително ценния "Речник на чуждите думи в българския език", в който разработва романската и турско-арабската част. Речникът бързо добива голяма популярност и претърпява множество издания. Сред другите по-важни трудове на проф. Божил Николов са: Френска лексикология (1959), Datations et Documents lexicographiques (1960), Le lexique populaire dans l'oeuvre de Jules Vallès (1962), Manuel de littérature française (1961), Френски пословици и българските им съответки" (1967), Manuel de phonétique française (1970, 1981; 1991); Etude de phonétique et de phonologie contrastives. Domaines français et bulgare (1970), Неологизмите в творчеството на Жюл Валес (1972), Съвременни проблеми на чуждоезиковото обучение (теория и практика) (1975), Фразеологичен френско-български речник (2003) и др.

Наред с активната си преподавателска и научна дейност проф. Божил Николов заема различни административни длъжности в Университета. Освен дългогодишен ръководител на катедрата по романска филология, той е заместник-декан на Филологическия факултет през 1951 – 1955 г., първи декан на новооткрития Факултет по класически и нови фолологии от 1965 до 1967 г., заместник-ректор на Софийския университет „Климент Охридски" по международно сътрудничество в продължение на два мандата от 1972 до 1979 г., ректор на Института за чуждестранни студенти от 1980 до 1983 г. Основател е и дългогодишен редактор на сп. "Руски и западни езици" (1974-1984 г.) и на сп. "Чуждоезиково обучение" (1984-1989 г.), член на редколегията на сп. "Съпоставително езикознание" (1974-1990 г.) и на "Годишника на Софиския университет". Основател е на първия лекторат по български език във Франция след Втората световна война (Лион 1957-1960 г.). През 70-те години на ХХ век е избран за член на ръководството на Международната асоциация на университетите с преподаване на френски език.

За своя дългогодишен научен път проф. Божил Николов е отличен с редица награди: два пъти е удостоен с орден „Кирил и Методий" – І и ІІ степен (1968, 1978), офицер е на ордена „Академични палми" на френското правителство (1983), носител на почетния знак "Св. Климент Охридски" със синя лента (2005).

Проф. Божил Николов беше уважаван преподавател, за когото цялата академична колегия ще си спомня с искрена почит и дълбоко уважение.

Поклон пред светлата му памет!

prof. Nikolov

проф. Божил Николов (09.01.1919 - 20.05.2014)