Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Членовете на целевата група по проект на Медицинския факултет получиха сертификати

   
Членовете на целевата група по проект на Медицинския факултет получиха сертификати

В Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бяха връчени сертификатите за успешно приключилото обучение по чужди езици на 24 докторанти, постдокторанти и млади учени, членове на целевата група по проект BG051PO001-3.3.06-0040 „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обучението бе реализирано от екип на Езиков център „Дива“.

1
2