Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Текущи конкурси

   

Юридически факултет

Медицински факултет

Факултет по класически и нови филологии

Геолого-географски факултет

Физически факултет

Факултет по химия и фармация

Богословски факултет

Факултет по журналистика и масова комуникация

Исторически факултет

Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Департамент по спорт