Начало / Университетът / Международно сътрудничество

   

Отдел "Международно сътрудничество" развива и координира международните отношения и дейността на Софийския университет. Това включва предоставяне на подкрепа и обратна връзка на ръководството на университета по международни въпроси и разработване на международни споразумения за университета.

Отделът отговаря за:

 • изпълнение на Стратегията за интернационализация;
 • иницииране, подготовка и оценка на споразумения с международни партньорски университети;
 • администриране и популяризиране на програма Еразъм+;
 • международни посещения.

 

"Международно сътрудничество" действа и като Еразъм офис на централно университетско ниво, като разработва и представя проекти за мобилност по Програма Еразъм+ КД 1 на Националната агенция и отговаря за цялостното изпълнение и отчитане на одобрените проекти за мобилност. Освен това извършва и следните дейности:

 • администриране и насърчаване на мобилността на студентите и преподаватели;
 • поддържане на актуализирана информация на уебсайта на Erasmus/Facebook профила за изходящи и входящи студенти;
 • организиране на информационни срещи за изходящи студенти и ориентационни дейности за входящи студенти;
 • процедури за подбор за мобилност на студенти и преподаватели;
 • изготвяне на финансови споразумения и други административни документи;
 • съдействие при издаване на визи;
 • администриране на входящи студенти.