Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Информация за държавните изпити за ОКС „бакалавър“ през септември 2022 г.

   

09.08.2022

 

Уважаеми студенти,

Заявленията за явяване на държавен изпит през септемврийската изпитна сесия ще се приемат онлайн в периода 29.08-2.09.2022 г. на следните имейл адреси:

  • За специалност „Икономика и финанси“ и чуждестранни студенти: Неда Николова, n.nikolova@feb.uni-sofia.bg
  • За специалност „Стопанско управление“: Бистра Иванова, b.ivanova@feb.uni-sofia.bg

Бланката на заявлението може да свалите от тук. Заявлението се разпечатва, попълва се, сканира се и се изпраща на горепосочените имейл адреси в зависимост от специалността на студента.

Съгласно заповед РД 19-337/19.07.2019 г. точка 6.3 всеки студент задължително трябва да приложи принтиран екран на успешно завършена регистрация на сайта https://alumni.uni-sofia.bg/.

При приемане на документите ще получите отговор с потвърждение. В случай, че не получите отговор до 1 работен ден, моля да ни пишете отново преди изтичане на крайния срок.

При необходимост от внасяне в дипломата на факултативни дисциплини, които не са били част от учебния Ви план, моля да ги посочите в обозначеното място в заявлението.

 

Държавните изпити ще се проведат на следните дати:

  • специалност „Икономика и финанси“ – 7.09.2022 г. от 10:00 ч. в блок 3 на Стопанския факултет

Въпросник

  • специалност „Стопанско управление“ – 8.09.2022 г. от 09:00 ч. в блок 3 на Стопанския факултет

Въпросник

 

Разпределението на студентите по зали ще бъде оповестено в деня на изпита.

 

ВАЖНО!

  1. До държавен изпит се допускат само студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити, заверили са учебната си практика и имат минимум 230 кредита (от задължителни и избираеми дисциплини) за целия период на обучение.
  2. В деня на държавния изпит студентите задължително трябва да носят 2 броя снимки, паспортен формат, матирани и да ги оставят на инспектор „Бакалаври“ в каб. 100 преди или след изпита. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетен номер и да са закрепени заедно.
  3. В деня на изпита студентите задължително трябва да носят студентските си книжки. Студент без студентска книжка не се допуска в залата за изпит.

 

3BGEN