Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / В Стопански факултет се проведе Общо събрание на World Energy Council – Bulgaria

   

07.04.2017

 

На 5 април в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе редовно Общо събрание на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет (НКБСЕС) www.wec-bulgaria.org . Дневният ред на заседанието включваше Доклад за дейността на сдружението през 2016 г., приемане на бюджета и работна програма за 2017 г., както и приемане на нови членове.

thumbnail_snimka

Сдружението „Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет“ (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в Световния енергиен съвет ( www.worldenergy.org ).

В НКБСЕС членуват някои от най-големите енергийни компании в страната („Български енергиен холдинг“ ЕАД, ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, Мини „Марица Изток” ЕАД, ЗАД „Енергия”, „Сименс България” ЕООД, „Уникредит Булбанк“ АД, „Риск Инженеринг“, „ЕВН България“, както и доказани експерти от енергийния отрасъл.

През 2016 г. НКБСЕС подписа споразумение със Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за извършване на съвместна дейност. СУ „Св. Климент Охридски“ членува в Сдружението, а НКБСЕС ще ползва лаборатория 113, където ще бъде създадена библиотека „Икономика на енергетиката“. Представители на Сдружението ще участват по-активно и в учебната програма на магистратурата по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ .

В Управителния съвет на Сдружението от 2016 г. е избран и ас. д-р Атанас Георгиев от Стопански факултет. В НКБСЕС вече членуват и дипломанти от енергийните магистърски и докторски програми на факултета. Организацията ще се включи по-активно и в инициативата „Future Energy Leaders” на World Energy Council.