Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Председателят на КЕВР доц. д-р инж. Иван Иванов изнесе лекция пред студентите от Стопанския факултет на СУ

   

22.11.2016

 

На 21 ноември гост-лектор в магистърската програма "Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги" (http://bit.ly/iueiku-econ) беше председателят на КЕВР доц. д-р инж. Иван Иванов . Той представи темата „Актуални аспекти на енергийното регулиране в България“ с акцент върху регулирането на електроенергийния и газовия отрасъл на страната. Лекцията е част от програмата на дисциплината „Регулирани услуги, пазари и ценообразуване“ с водещ преподавател ас. д-р Атанас Георгиев .

В лекцията доц. Иванов представи институционална рамка на енергийния отрасъл, състоянието на националната енергетика, визията и приоритетите на регулатора, реформата в енергийния сектор и предизвикателствата пред отрасъла.

thumbnail_IMAG6425

Доц. д-р Иван Иванов е роден на 24 юли 1945 г. в Пловдив. Магистър-електроинженер по Електроизмервателна техника от ТУ-София, където защитава дисертация през 1976 г. и от 1982 г. до 2013 г. е доцент по електрически измервания към Факултет „Автоматика“. Преподава в ТУ-София от 1968 г. до 2013 г., като през 1985-1993 г. е доцент в École nationale d'ingénieurs de Tunis (ENIT), а през 1996 г. е гост-преподавател в ESIEE (Париж). През 1995-1997 г. е Ръководител на катедра ЮНЕСКО към ТУ-София и член на ФС във Факултет „Автоматика“, а през 1999-2003 г. е член на Академичния съвет на университета. Народен представител в 38., 39., 40. и 41. Народно събрание, като в последните два мандата е член на парламентарната енергийна комисия. В 41. Народно събрание е и Зам.-председател на Комисията за разследване на решенията, действията и разходите по проекта АЕЦ „Белене“ и член на Комисията по усъвършенстване на нормативната база за проучване на подземните богатства. От 2013 г. е Изследовател в Лабораторията за управление на рискове (ЛУР) към Нов български университет, където е автор на редица анализи за енергийния отрасъл. От април 2015 г. е Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (www.dker.bg) .