Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Пет дипломанти от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ успешно защитиха магистърски тези

   

28.11.2017

 

На 28 ноември 2017 г. пет дипломанти от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопански факултет завършиха успешно обучението си със защити на дипломни работи пред държавна изпитна комисия.

download

Успешно-защитилите дипломанти от специалността (по реда на представянето) са:

- Ваня Михайлова, маг. програма „Икономика и управление на туризма“ , с тема „Музеят на социализма като алтернатива за валоризация на Дом-паметника на Бузлуджа“ и научен ръководител проф. д.ик.н. Соня Милева

- Тоника Йотова, маг. програма „Управление на иновациите в публичния сектор“ , с тема „Специфика на приложението на маркетинга в здравеопазването въз основа на примера на УМБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕАД“ и научен ръководител проф. д-р Анастасия Бънкова

- Силвия Хаджиева, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ , с тема „Оценка на ефектите от проекта за изграждане на язовир „Яденица“ върху ефективността на ПАВЕЦ „Чаира“ и електроенергийния пазар в България“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев

- Моника Кроснакова, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Енергийна ефективност в жилищен сектор и възможности за нейното повишаване“ и научен ръководител д-р Таско Ерменков