Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Първа публикация и нов уебсайт от съвместния проект на ИЯИЯЕ, ТУ-София и Стопанския факултет на СУ

   

30.08.2020

 

На сайта на списание „Наука“ беше публикуван брой 4, в който е и първата статия по проекта Научна методология и математически модели за планиране на развитието на националната енергетика“ с ръководител проф. д-р Димо Стоилов, ИЯИЯЕ – БАН и парньорски организации – ТУ-София и Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Повече информация за проекта можете да видите на специалния уебсайт: https://energy-planning-bg.net/

energy-project

Целта на разработвания проект са фундаментални изследвания, които да създадат основа на Методология и инструментариум (регламент на организацията, силите и средствата, включително математически модели и информационни обмени) за стратегическо планиране развитието на енергетиката, чрез които да се посрещнат изброените предизвикателства.

Резултатите ще бъдат представени на държавни и общински органи на управление за използване при съставяне на стратегии за национално и регионално развитие, както и на големи енергийни компании и обществени организации.

 

Членове на научния колектив от трите партньорски организации са:

ИЯИЯЕ, БАН:

проф. д-р Димо Стоилов, проф. д-р Димитър Тонев, ас. Кристина Хаджийска, ас. Константин-Кирил Савов, д-р Веселина Трашлиева, Кристиан Кадиев, Тихомир Бабинков, Илиян Маджаров

Технически университет - София:

проф. д.ик.н. Кирил Ангелов, доц. д-р Теофана Пулева, доц. д-р Йорданка Ангелова, гл. ас. д-р Никола Николов, Мирослав Недев

Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“:

доц. д-р Атанас Георгиев, Ангел Николаев, Цветелина Попова, ас. Мария Трифонова