Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МП "Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги": ПРОФИЛИРАЩО ОБУЧЕНИЕ в различни специализации

   

18.12.2018

 

news

 

Уважаеми колеги,

 

Съгласно учебните планове на Вашата магистърска програма в рамките на втория семестър трябва да преминете през ПРОФИЛИРАЩО ОБУЧЕНИЕ в различни специализации.

За целта е нужно да попълните до 18 януари 2019 г. заявка (doc), в която следва да посочите реда на желанията си за специализация и да я изпратите по email на адрес: ageorgiev@feb.uni-sofia.bg.

 

Можете да изберете измежду следните специализации:

1. Специализация „Енергийни пазари и услуги”

2. Специализация „Фасилити мениджмънт”

3. Специализация „Логистика и вериги за доставка”

 

ЗАЯВКА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (word)

 

Информацията относно профилиращите модули можете да намерите в учебния план на специалността.

Неподалите заявка колеги, както и подалите заявка след изтичането на този срок, ще бъдат класирани служебно.

 

Класирането ще бъде обявено на сайта на Стопански факултет след 1 февруари 2019 г.

 

За допълнителни въпроси се обръщайте към доц. д-р Атанас Георгиев на адрес ageorgiev@feb.uni-sofia.bg