Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Лекция на Мартин Бояджиев за финансовото моделиране на ВЕИ-проекти

   

23.03.2015

На 20 март гост-лектор в дисциплината „Мениджмънт на енергийни и ютилити компании“ на магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ беше Мартин Бояджиев – Мениджър Бизнес анализи в ЕЙ И ЕС България и представител на първия випуск на магистратурата.

 

MartinBoyadzhiev

 

 

Мартин Бояджиев представи пред студентите принципите за изготвяне на финансов план за проекти за изграждане на ВЕИ-централи. Той представи източниците на входящи данни за моделите – доклади на КЕВР и други институции, както и основните допускания и ограничения при разглеждането на сценарии за 10, 15 и 20-годишни периоди.

Гост-лекцията е част от инициативата за привличане на завършили студенти от магистърската програма като лектори от практиката на отраслите енергетика, фасилити мениджмънт и логистика.