Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Лекция на доц. д-р Егор Задеба, МИФИ, на тема Безопасност в ядрената енергетика и представяне на Академията на Росатом в Стопанския факултет

   

07.11.2019

 

 

Деканът на Стопанския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Атанас Георгиев беше домакин от името на водената от него магистърска програма „Енергийни пазари и услуги“ на гост-лекция на доц. д-р Егор Задеба – кандидат на физико-математическите науки и преподавател в Научно-образователния център NEVOD, който е структурно звено на Националния изследователски ядрен университет МИФИ в Москва.

 

EgorZadeba

 

Доц. д-р Егор Задеба представи темата „Nuclear safety. Why are nuclear power plants are considered safe? Safety systems of nuclear power plants with reactors III +”. Той е два пъти награден с медал на Руската академия на науките за млад учен. Отличен е за работата си в областта на ядрената физика и по-конкретно физиката на високите енергии и елементарните частици. Под негово ръководство в рамките на 4 години екип от млади служители и студенти успява да разработи и създаде дизайн на нова инсталация - детектор за запис на почти хоризонтален поток от мюони от космически лъчи на свръхвисоки енергии. Инсталацията е първа по рода си в света и вече е въведена в експлоатация.

 

След неговата лекция Ирина Саркисян, мениджър на центъра за международни програми в Академия Росатом, представи възможностите за безплатно продължаване на обучението в Русия - магистърска и докторска степени.