Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Гост лекция на Виктор Гърбев, Търговски директор за Източна Европа, Siemens Gamesa Renewable Energy

   

21.11.2017

 

На 20 ноември гост-лектор в магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ на Стопански факултет беше Виктор Гърбев, Търговски директор за Източна Европа, Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) . Темата на неговата лекция беше „Пазарна интеграция на възобновяемите енергийни източници“.

Интеграцията на ВЕИ в пазарите на енергия и спомагателни услуги е интересен проблем, засягащ както регулаторната политика, така и поведението на икономическите субекти на свободния пазар. В тази лекция студентите научиха повече за прехода от регулирани тарифи към пазарни принципи за изкупуване на енергията от ВЕИ, за разликата между „Cost of Energy“ и „Market Price“ и за това какво да очакваме следващите 10 години. Виктор Гърбев сподели личен опит от борбата на една индустрия да редуцира себестойността на енергията за обществото, довела до промяна на парадигмата в енергийния сектор.

download

Виктор Гърбев е Търговски директор за Източна Европа в Siemens Gamesa Renewable Energy и управител на регионалното дружество в Хърватска. Отговяря за продажбите на вятърни електроцентрали и бизнес развитието в над 25 страни от региона.

Завършил е магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и е дипломиран инженер-магистър по „Автоматика, информационна и управляваща техника“ от ТУ-София. Има 12 години стаж в енергетиката, като преди това е заемал ръководни позиции във Vestas Wind Systems A/S, Energeo и Uconomics.Специализирал е борсова търговия с електроенергия в Австрия и технология на вятърната енергетика в Дания.