Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Гост-лекция на д-р Ивайло Касчиев, Директор „ВиК услуги“ в КЕВР, пред магистрите от Стопански факултет

   

28.03.2017

 

На 27 март 2017 г. гост-лектор по дисциплината „Мениджмънт на енергийни и ютилити компании“ в магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ беше д-р Ивайло Касчиев – Директор на Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) .

thumbnail_20170327_181900

Д-р Касчиев представи пред магистрите от програмата законовата и регулаторна рамка на водния отрасъл, ценовото регулиране на ВиК дружествата и актуалните предизвикателства пред реформата на ВиК сектора.

Д-р Ивайло Касчиев е завършил бакалавърска степен по Стопанско управление и магистърска степен по Стратегическо управление в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2015 г. защити дисертация на тема “Подобряване на ефективността и качеството на публичните водоснабдителни и канализационни услуги в България, чрез оптимизиране на информационната обезпеченост и въвеждане на добри международни практики за управление на ВиК активите“ към Катедра „Икономика и управление по отрасли“ в Стопанския факултет. Работи във ВиК отрасъла от 2003 г. Има повече от 10 години опит в „Софийска вода“ АД.