Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Екип от Стопанския факултет ще участва в проект за фундаментални научни изследвания, финансиран от ФНИ

   

23.12.2019

 

 

Екип от Стопанския факултет ще участва в проекта „Научна методология и математически модели за планиране на развитието на националната енергетика“ (вх. N КП-06-ПН-37/61), одобрен за финансиране със 120 000 лв. по конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г. на Фонд „Научни изследвания“.

 

fni

 

Водещ партньор в проекта е Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ), Българска академия на науките. Ръководител на проекта е проф. д-р инж. Димо Стоилов. В проекта участва и ТУ-София (с ръководител на екипа – гл.ас. д-р Никола Николов).

 

Екипът от Стопанския факултет е в състав:

 

  • Доц. д-р Атанас Георгиев, Декан и Ръководител на Катедра „Икономика и управление по отрасли“;
  • Ас. Мария Трифонова, Научен секретар на Катедра „Икономика и управление по отрасли“;
  • Докторант Ангел Николаев;
  • Докторант Цветелина Попова.

 

Целта на проекта са фундаментални изследвания, които да създадат основа на методология и инструментариум за стратегическо планиране развитието на енергетиката.

 

Общата продължителност на проекта е 36 месеца.