Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Единадесет дипломанти от програмата ИУЕИКУ завършиха успешно обучението си

   

24.02.2015

 

На 23 февруари 2015 г. единадесет дипломанти от програмата „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ завършиха успешно обучението си със защити на дипломни работи през държавна изпитна комисия от Катедра „Икономика и управление по отрасли“.

 

Темите на дипломантите бяха изключително интересни и актуални и засягаха важни теми от отраслите енергетика, инфраструктура, комунални услуги и логистика.

 

Успешно-защитилите дипломанти от специалността (по реда на представянето) са:

- Диана Янчовска, тема „Подобряване на енергийната ефективност на логистичните процеси в България“ с ръководител доц. д-р Иван Брешков

- Теодора Терентева, тема „Анализ и оценка на модел на българска енергийна борса“ с ръководител ас. Атанас Георгиев

- Десислава Кирилова, тема „Управление на работата с клиенти на енергийния пазар“ с ръководител х.пр. Николай Минков

- Марин Маринов, тема „Оценка за инвестиционната потребност в сектор Водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“ с ръководител ас. Атанас Георгиев

- Теодор Павлов, тема „Въвеждане на интелигентни електроенергийни мрежи в България. Анализ на моментната ситуация и насоки за развитие“ с ръководител ас. Атанас Георгиев

- Цветелина Емилова, тема „Подобряване на качеството в обслужването на клиенти в ЦОК на ЕРП по примера на ЧЕЗ България“ с ръководител х.пр. Ива Петрова

- Илиян Иванов, тема „Маркетинг на фирма за производство и изграждане на възобновяеми енергийни източници“ с ръководител х.пр.Ива Петрова

- Мария Кръстева, тема „Провеждане на информационна кампания за пълната либерализация на електроенергийния пазар в България“ с ръководител ас. Атанас Георгиев

- Василена Димитрова, тема „Създаване на споделена стойност. Как да сближим отново бизнеса и обществото?“ с ръководител х.пр. Николай Минков

- Габриел Ненов, тема „Оценка на приложимостта на алтернативен модел за подкрепа на възобновяеми енергийни източници в България чрез задължителни квоти и търговия на зелени сертификати“ с ръководител ас. Атанас Георгиев

- Петър Иванов Нешков, тема "Приложение на системa за управление на ресурси (ERP SAP/R3) при управление на мултинационални компании" с ръководител доц. д-р Красимира Швертнер