Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Дванадесет дипломанти от програмата ИУЕИКУ завършиха успешно обучението си

   

30.11.2016

 

На 29 ноември 2016 г. дванадесет дипломанти от програмата „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ (ИУЕИКУ) завършиха успешно обучението си със защити на дипломни работи през държавна изпитна комисия от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ .

snimka

Отново темите на дипломантите бяха интересни и актуални, като разгледаха важни теми от отраслите енергетика, инфраструктура, комунални услуги (ютилитис), фасилити мениджмънт и логистика.

Успешно-защитилите дипломанти от специалността (по реда на представянето) са:

Илияна Георгиева с тема Управление на недвижими имоти. Агенции за недвижими имоти – защо да се използват техните услуги и възможни проблеми и научен ръководител х.ас. Петър Ташев

Страцимир Недялков с тема Политически и финансови рискове при ВЕИ централи и научен ръководител ас. Васил Караиванов

Цветан Каменов с тема Изследване и подобряване управлението в логистичната верига на фирма "Луганск-Ауто" и научен ръководител доц. д-р Иван Брешков

Иван Салчев с тема Състояние и стратегически перспективи на соларното производство на електроенергия в България и научен ръководител проф. д.ик.н. Румен Георгиев

Юлиана Ангова с тема Икономически ефекти от потенциален добив на шистов газ в България и научен ръководител ас. д-р Атанас Георгиев

Ясен Димитров с тема Информационни кампании в сферата на енергийната ефективност в жилищния сектор и научен ръководител х.ас. Петър Ташев

Лъчезар Гелев с тема Влияние на нормативните и административните разпоредби върху пазара на енергийни продукти в Република България и научен ръководител Ана Василева Божилова

Цветелина Иванова с тема Анализ на развитието на складовата логистика в България и научен ръководител доц. д-р Иван Брешков

Николина Гълъбова с тема Европейска транспортна политика и научен ръководител доц. д-р Иван Брешков

Камелия Милушева с тема Финансов модел за инвестиция във ветроенергийна централа без преференциални цени и научен ръководител ас. д-р Атанас Георгиев

Кристиан Петков с тема Възобновяеми източници на енергия и възможности за тяхното оползотворяване в местните общности и научен ръководител д-р Таско Ерменков

Ваня Мечкарска с тема Изграждане и енергийна ефективност на еднофамилна къща и научен ръководител ас. д-р Атанас Георгиев