Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Девет дипломанти от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ успешно защитиха магистърски тези

   

27.02.2018

 

download

На 27 февруари 2018 г. девет дипломанти от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопански факултет завършиха успешно обучението си със защити на дипломни работи пред държавна изпитна комисия.

 

Успешно-защитилите дипломанти от специалността са:

- Елена Кирилова, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ , с тема „Превоз на опасни товари “ и научен ръководител доц. д-р Иван Брешков

- Александра Топчиева, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Регионализацията като подход за реализация на Европейския Енергиен съюз: Примерът на инициативата CESEC и създаване на регионални управленски центрове“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев

- Зорница Бочева, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Възможностите пред умните мрежи и устройства в сектор "Електроенергетика"“ и научен ръководител х.пр. д-р Таско Ерменков

- Святослав Макаровский, маг. програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, с тема „Състояние и перспективи за развитие на атомната енергетика в Република България“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев

- Анжелина Иванова, маг. програма „Икономика и управление на туризма“ , с тема „Маркетингово проучване за устойчиво развитие на туризма в Северозападния регион (на примера на Община Берковица)“ и научен ръководител д-р Борис Гълъбов

- Пламена Атанасова, маг. програма „Икономика и управление на туризма“, с тема „Развитие и актуални проблеми на туризма в Източните Родопи“ и научен ръководител проф. д.ик.н. Соня Милева

- Анна-Мария Рачева, маг. програма „Икономика и управление на туризма“, с тема „Ресурсен потенциал за развитието на туризма в Област Добрич“ и научен ръководител проф. д.ик.н. Соня Милева

- Цвета Чалъкова, маг. програма „Икономика и управление на туризма“, с тема „Управленски аспекти на счетоводството за повишаване на ефективността на туристическото предприятие“ и научен ръководител проф. д.ик.н. Соня Милева

- Мартин Нешев, маг. програма „Икономика и управление на туризма“, с тема „Съвременен приключенски туризъм в България“ и научен ръководител д-р Борис Гълъбов