Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев е включен в състава на Консултативния съвет към МС във връзка с Европейската зелена сделка

   

08.06.2020

 

 

Деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев е включен в състава на новосъздадения към Министерския съвет на Република България Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка (European Green Deal). Колективният орган е формиран с Постановление на Министерския съвет от 30 април и ще има за задача да подпомага Министерския съвет по съвместяването на националните приоритети в областите на енергийната сигурност, икономическото развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда и ще бъде консултативен орган към правителството по всички аспекти на Зелената сделка.

 

GreenDeal

 

Председател на Съвета е заместник министър-председателят Томислав Дончев, а негов заместник – министърът на енергетиката Теменужка Петкова. В състава на Консултативния съвет са определени представители на президента, министрите на околната среда и водите, на финансите, икономиката, регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика, образованието и науката, на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на земеделието, храните и горите.

 

Освен тях Съветът включва заместник-министри на външните работи и енергетиката, по един представител на парламентарно представените политически партии, по един представител на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, председателите на Българската академия на науките и на Националния статистически институт, представители на академичната общност и представител на Националното сдружение на общините в Република България.

 

Зелената сделка е цялостна концепция и представя новата визия за бъдещето на Европа. Стратегията бе оповестена от Европейската комисия на 11 декември 2019 г. Основната цел на проекта за нова стратегия за развитие на ЕС е да превърне Европа в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г.