Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Преподаватели - Катедра Стопанско управление / Проф. д.ик.н. Десислава Йорданова

   

 

thumbnail_SNIMKA_DY2

 

Проф. д.ик.н. Десислава Йорданова е член на катедра “Стопанско управление”. Преподава управленски дисциплини в областта на предприемачеството и иновациите, управление на МСП и фамилнен бизнес в бакалавърските и магистърските програми на СУ “Св. Климент Охридски”. Изнасяла е гост-лекции във Финландия, Португалия и Гърция.

Публикувала е монографии, глави от книги и научни статии в редица международни научни списания, индексирани в Web of Science и Scopus, включително International Small Business Journal, Journal of Small Business Management, Journal of International Management, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Journal of Developmental Entrepreneurship, Service Business, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, International Journal of Business and Globalisation, and Intenational Journal of Economic and Business Administration. Участвала е с доклади в над 20 национални и международни конференции. Получава награда за най-добър доклад на международната научна конференция The Diana International Research Conference on Women’s Entrepreneurship, 1-3 октомври 2017, Kansas City, Missouri, USA, организирана от Babson College (USA).

Член е на експертния съвет на Центъра по предприемачество на СУ „Св. Климент Охридски“, Европейския съвет за малък бизнес и предприемачество (European Council for Small Business and Entrepreneurship), Международния съвет за малък Бизнес (International Council for Small Business), международната мрежа Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities (ERENET) и международната виртуална общност в подкрепа на научните изследвания и обучението по международно предприемачество (ie-scholars.net)..

Оказва менторска подкрепа на студенти в областта на предприемачеството по линия на програма Еразъм за мляди предприемачи и програма University Innovation Fellows, (Stanford University, USA).

 

Публикации с най-голям брой цитирания:

Yordanova, D. I., & Tarrazon, M. A. (2010). Gender differences in entrepreneurial intentions: evidence from Bulgaria. Journal of Developmental Entrepreneurship, 15(03), 245-261.

 

Yordanova, D. I., & Alexandrova-Boshnakova, M. I. (2011). Gender effects on risk-taking of entrepreneurs: evidence from Bulgaria. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 17(3), 272.

 

Urbano, D., & Yordanova, D. (2008). Determinants of the adoption of HRM practices in tourism SMEs in Spain: an exploratory study. Service Business, 2(3), 167-185.

 

Автобиография (pdf)

Списък с публикациите

Профил в ResearchGate

Профил в RePEc