Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Новини - Катедра Стопанско управление / МП „Бизнес администрация-Стратегическо управление“ и „Бизнес администрация-Развитие на човешките ресурси“: курс „Писане на магистърска теза“

   

11.12.2015

 

На вниманието на студентите от III семестър специалисти и V семестър неспециалисти от магистърските програми по „Бизнес администрация-Стратегическо управление иБизнес администрация-Развитие на човешките ресурси

 

Занятията от курса „Писане на магистърска теза“ ще се проведат както следва:

18 ноември (сряда) от 18 часа, зала 520, лектор: проф. д.с.н. Цветан Давидков

21 ноември (събота) от 14 часа, зала 524, лектор: проф. д.с.н. Цветан Давидков

2 декември (сряда) от 18 часа, зала 304, лектор: проф. д-р Анастасия Бънкова

5 декември (събота) от 13 часа, зала 524, лектор: проф. д.ик.н. Желю Владимиров

9 декември (сряда) от 18 часа, зала 304, лектор: гл. ас. д-р Тодор Ялъмов

16 декември (сряда) от 18 часа, зала 304, лектор: проф. д.ик.н. Желю Владимиров

19 декември (събота) от 13 часа, зала 524, лектор: ас. Иванка Михайлова