Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Новини - Катедра Стопанско управление / Излезе от печат учебникът "Управление на човешките ресурси" на гл.ас. Олимпия Ведър

   

18.12.2014

 

OlympiaVedar-HRM2014

 

Управление на човешките ресурси

ISBN 978-954-07-3809-3

 

Гл. ас. Олимпия Ведър е преподавател в катедра „Стопанско управление“ към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Чете лекции по дисциплината „Управление на човешките ресурси“, изучавана в бакалавърската степен на специалност „Стопанско управление“ и „Управление на човешките ресурси и организационно поведение“, изучавана в магистър-
ските програми на факултета. Независимо че в областта на човешките ресурси са налични множество учебници, помагала, монографии и пр. информационни източници, до момента Стопанският факултет няма систематизирано теоретично учебно пособие по тези въпроси.

Настоящият учебник „Управление на човешките ресурси“ има за задача да запълни тази празнина. Той е изцяло съобразен с утвърдените учебни планове и програми на факултета, като може да се използва и от студенти в други висши учебни заведения, преподаватели и специалисти, занимаващи се с проблемите на човешките ресурси.