Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева

   
download (1)

 

Доц. Ралица Симеонова-Ганева е преподавател по Икономическа статистика, Приложна иконометрия, Анализ на пространствени и панелни данни, Микроикономическо моделиране, Анализ на данни със SPSS, Икономика на човешкия капитал и др.

 

Научните ѝ интереси са в областта на приложната статистика и иконометрия. Има над 60 публикации в български и международни издания. Проблематиката, в която са изследванията ѝ, включва моделиране на икономическия растеж, пазар на труда, човешки капитал и икономика на уврежданията, конкурентоспособност и МСП, нетна оценка на въздействието и др.

 

Притежава дългогодишен опит в областта на икономическото моделиране и прогнозиране, и изготвянето на социално-икономически анализи и стратегически документи за нуждите на различни публични институции, неправителствени и бизнес организации.

 

Има успешна консултантска практика в разработването и внедряването на приложни макроикономически модели, ползвани от Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика и др. (например, СИБИЛА 1.0 и СИБИЛА 2.0, модел за дългосрочно прогнозиране на търсените и предлаганите умения на пазара на труда и т.н.).

 

Contact information

Office 414

E: R_Ganeva@feb.uni-sofia.bg

 

Publications

ResearchGate: Ралица Симеонова-Ганева

RePEc: Ралица Симеонова-Ганева

Списък на публикациите - Авторите

 

Director of MSc in Applied Econometrics and Economic Modelling

www.AEEM-FEBA.info

 

Courses

Economic Statistics, Data Analysis with SPSS, Econometric Methods and Models, Advanced

Estimation Techniques, Microeconometrics, Microeconomic Modelling, Economics of Human capital

 

CV (one page) , CV (Europass)